Studio K2

Grupy wsparcia


Celem grupy wsparcia jest poprawa jakości życia. Osoby spotykające się w takich grupach dzielą się między sobą informacjami jak radzić sobie z nurtującymi ich problemami. Udzielają sobie rad. Dzielą się wiedzą i informacjami niezbędnymi do pokonania omawianych trudności. Udzielają sobie wsparcia emocjonalnego.

Dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia:

RODZAJE GRUP WSPARCIA:


Warsztaty


Studio K2 organizuje cyklicznie warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dotyczące różnych dysfunkcji rozwojowych i metod pracy z osobami dysfunkcyjnymi.

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Studio K2
Psychoterapia. Terapia psychologiczno-pedagogiczna. Arteterapia. Rozwój.

ul. Faraona 6/1
Lublin
tel. kom. 0501 707 848
e-mail: studiok2@studio-k2.pl