Warsztaty i grupy wsparcia


Celem grupy wsparcia jest poprawa jakości życia. Osoby spotykające się w takich grupach dzielą się między sobą informacjami jak radzić sobie z nurtującymi ich problemami. Udzielają sobie rad. Dzielą się wiedzą i informacjami niezbędnymi do pokonania omawianych trudności. Udzielają sobie wsparcia emocjonalnego.

Dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia:

  • Wzmacnia się poczucie własnej wartości
  • Poznaje się sposoby radzenia stosowane przez innych ludzi w podobnej sytuacji
  • Zdobywa się kompetencje społeczne niezbędne do pokonania trudności (grupa daje szanse zdobycia i wyćwiczenia ich)
  • Doświadcza się refleksji nad własnych życiem dzięki wysłuchaniu cudzych historii

RODZAJE GRUP WSPARCIA:

  • Spotkania dla kobiet dojrzałych
  • Grupa wsparcia dla kobiet po utracie dziecka
  • Grupa rozwojowa dla mężczyzn

Warsztaty


Studio K2 organizuje cyklicznie warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dotyczące różnych dysfunkcji rozwojowych i metod pracy z osobami dysfunkcyjnymi.