Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Do naszego studio zapraszamy:

 • Młodzież
 • Dzieci

Prowadzimy terapię i diagnozę dla dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, pracując z zachowaniami problemowymi i niepożądanymi.
Znaczną część stanowią dzieci i młodzież z:

 • zaburzeniami rozwojowymi
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zaburzeniami odżywiania
 • mutyzmem
 • ADHD
 • trudnościami dorastania
 • lękiem
 • dzieci z trudnościami szkolnymi
 • Zespołem Downa

Każda osoba w Studiu K2 prowadzona jest indywidualną terapią dostosowaną do jego potrzeby i możliwości. Pracujemy metodami opartymi na dowodach sprawdzonych badaniami empirycznymi.

Studio K2 współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autystycznym O/Lublin, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3. Posiadamy rekomendacje Fundacji Synapsis.

Studio K2 było superwizowane przez psychologów pracujących w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Katarzyna Krasnodębska odbyła staż w IPiN w Warszawie.