Arteterapia

Arteterapia pozwala każdemu, bez względu na jego umiejętności artystyczne, rozwijać się poprzez kontakt ze sztuką. Badania naukowe wykazują, że działania artystyczne dają większe pole do zrozumienia siebie w bezpiecznej atmosferze, rozwijając tym samym potencjał i kreatywność, ucząc rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz komunikowania się z otoczeniem w sposób asertywny, w szacunku do siebie i innych.

Arteterapia wykorzystując różne techniki plastyczne i muzyczne daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Wyzwala aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne. Pozwala na akceptację siebie i innych. Nadaje sens i wzbogaca życie ludzi. Ważny jest sam akt twórczy a nie efekt końcowy wykonanej pracy.

Do naszego studio zapraszamy:

  • dorosłych
  • młodzież
  • dzieci

Prowadzimy zajęcia:

  • indywidualne
  • grupowe
  • rodzinne