K2 Studio

K2 zostało założone w 2001 roku. Wśród naszych podopiecznych są osoby z zaburzeniami rozwojowymi nie mogące się odnaleźć w otaczającym świecie. Prowadzimy terapię i diagnozę dla osób z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, pracując z zachowaniami problemowymi i niepożądanymi. Prowadzimy terapię indywidualną, grupową, rodzinną, terapię par.

Do naszego studio zapraszamy:

  • dorosłych
  • młodzież
  • rodziny
  • oraz dzieci

Prowadzimy:

  • psychoterapię
  • terapię rodzinną
  • pomoc psychologiczną
  • arteterapię
  • terapię pedagogiczno-psychologiczną
  • logopedię