Studio K2

Studio K2 w Lublinie jest miejscem, w którym spotykają się osoby o szczególnych potrzebach oraz ich rodziny, a także osoby, które chcą się rozwijać poprzez arteterapię.

K2 zostało założone w 2001 roku. Wśród naszych podopiecznych są osoby z zaburzeniami rozwojowymi nie mogące się odnaleźć w otaczającym świecie. Prowadzimy terapię i diagnozę dla osób z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, pracując z zachowaniami problemowymi i niepożądanymi. Znaczną część stanowią dzieci i młodzież z:

Studio K2 oferuje także terapie dla osób dorosłych oraz dla całych rodzin.

Każda osoba w Studiu K2 prowadzona jest indywidualną terapią dostosowaną do jego potrzeby i możliwości.

Pracujemy metodami opartymi na dowodach sprawdzonych badaniami empirycznymi.

Studio K2 współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autystycznym O/Lublin, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych nr 3. Posiadamy rekomendacje Fundacji Synapsis.

Studio K2 było superwizowane przez psychologów pracujących w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Katarzyna Krasnodębska odbyła staż w IPiN w Warszawie.

O nas | Aktualności | Zajęcia | Terapie | Kadra | Rekomendacje | Warto przeczytać | Galeria | Linki | Kontakt


Copyright (c) 2016 K2 Studio Działań Plastycznych i Terapeutycznych.